Fine Green

 

N25 | AZOTLU ÖZEL BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ

 

-Yüksek Azot ( N ) içeriği ile düzgün bir vejetatif büyüme sağlar.

-Böylece mahsülün büyümesine önemli ölçüde katkıda bulunur.

-Yaprak ve filizlerin oluşumunu teşvik eder.

-Hücre çoğalması ve fotosentezi destekler.

Azot                        % 25
Amonyum Azotu     % 2,5
Nitrat Azotu             % 2,5
Üre Azotu                % 20